TMF2024

Rejestracja drużyn już się rozpoczęła (1 listopada 2023).

Drużynę można zarejestrować do dnia 14 stycznia 2024 (włącznie).

Prace można nadsyłać do dnia 15 stycznia 2024 (włącznie).