TMF2024

Rejestracja drużyny.

Dane drużyny

  Godło może zawierać od 5 do 10 znaków i może składać się tylko z cyfr oraz małych i dużych liter. Ponadto pierwszy znak godła musi być literą.
  Hasło musi mieć co najmniej 6 znaków, w tym co najmniej jedną cyfrę oraz literę.
  Numer telefonu musi zawierać 9 cyfr bez odstępów (np. 666111222 lub 225551122).

Członkowie drużyny